Skip to main content
Трябва да Знаете

Методът на системните констелации

Методът на системните констелации е създаден от немския терапевт Берт Хелингер, който разглежда индивида като част от по-голяма цяла семейна система, в следствие не наблюденията си в по-примитивни племена “зулу”, където семейните взаимоотношения не са наложени, а създадени в практиката на взаимодействие. През поколенията индивидуалното ни поведение, чувствата и нагласите ни се разглеждат и осмислят в контекста на по-голямата група на рода, тъй като всеки човек е част от дадено семейство и поема определени роли в семейната структура. Човек идва и участва в настоящите си връзки с всички травми и отношения от миналото, което оказва силно влияние върху реалните връзки с важни за нас хора, както в ежедневието ни всички членове на семейната система , включително тези, които липсват- починали или напуснали, също присъстват енергийно в динамиката на фамилната система и влияят на всички останали по подобен начин. Потиснатите емоции на хората в семейството също присъстват и се поемат от другите в системата. Методът минава през много наблюдение и опити, смесвайки се с психодраматичните и Гещалт от подходите, както и входа на развитието си със семейната системна терапия. Създава се “ Полето на Знанието” , “морфогенетично поле” по Рупърт Шелдрейк, което съдържа информация за семейната система. В наши дни методът се е развил като “Движение на душата” и “Движение на Духа”. Начинът на предотвратяване на скритата семейна динамика е като някой от участниците работи констелационно с конкретна тема, която да бъде изследвана с помощта на други връзки между членовете на семейството.

Методът може да помогне за възстановяването на естествения баланс на цялата система .Решенията откриващи се чрез тази терапевтична работа, носят релаксация и разбиране на дълбоки проблемни ситуации в живота ни, когато се зачита определен ред и нагласите на закона управляващи семейната душа, тогава любовта може да тече свободно.

Методът семейни констелации е научно обоснована терапевтична методология, която ефективно помага на хората да подобрят качеството си на общуване във всички свои взаимоотношения. Смисълът на тази работа е да видим нещо, което не виждаме в ежедневието си, да осветлим “сляпата любов”, както казва Хелингер :” В семейните констелации ние виждаме картини, които лекуват душата ни.” В една единствена сесия биха могли да се разкрият дълбоките истини за нашето семейство и за нас самите.

Фамилните констелации работят по три начина:

  • Първият е като наблюдател в събитие със семейни констелации- човекът, присъства в “ полето на знанието”, но само наблюдава.
  • Вторият е като ви поканят да представлявате нечия енергия по казус който се гледа в дадения момент.
  • Третият начин е да разгледате собствена тема, с която не можете да се справите в ежедневието си.

И трите начина на участие в семейните констелации са работещи за всички участници.

Кога мога да направя констелация:
Когато има тема, с която човек не може да се справи. Често пъти това са теми, в които човек е работил дълго време с психолог или психотерапевт, но винаги достига до краен момент, в който терапията зацикля, и в тези моменти семейните констелации са изключително подкрепящи за процеса на човека. Методът помага човекът да може да се разшири, да разбере и да приеме определени обстоятелства в своята родова история . Често пъти лоялностите към рода и към нашите родители е силно несъзнавана и се проявява като определени повтарящи се поведения.

Семейните констелации са прекрасен метод за разглеждане на въпроси свързани с:

  • репродукцията и репродуктивни проблеми
  • проблемните връзки – разводи или еднотипни партньорства
  • проблемни отношения между родители и деца
  • зацикляне и невъзможност за развитие в професионален план